Informacje
Godziny otwarcia
poniedziałek
10.00-13.00
wtorek-niedziela
11.00-18.00
Kontakt
Telefon
(17) 749 38 62
Email
wycieczki@zamek-lancut.pl
Lokalizacja
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
Image alt
REGULAMIN KORZYSTANIA
Z ZABYTKOWEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABYTKOWEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
;
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABYTKOWEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
Załącznik do Zarządzenia Nr 28 z 26.08.2021


REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABYTKOWEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
i OGRODÓW ZAMKOWYCH


Muzeum-Zamek w Łańcucie wraz z założeniem parkowym stanowi pomnik kultury i cenny zabytek narodowego dziedzictwa kulturowego. Opiekę nad nim winni sprawować również Zwiedzający, dlatego też prosimy o ścisłe przestrzeganie niżej wymienionych zasad porządkowych.

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie jest zabytkiem wpisanym na listę Pomników Historii (zarządzenie Prezydenta RP z 25 sierpnia 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1402).

2. Park Przyzamkowy i obiekty Muzeum są monitorowane przez całą dobę.

3. Wejście na teren Parku Przyzamkowego jest płatne, zaś do Parku Zewnętrznego jest bezpłatne.

§ 2
Zasady przebywania w Parku

1. Park jest otwarty dla zwiedzających codziennie; Park Zewnętrzny w godz. 5.00-23.00, Park Przyzamkowy:

Miesiąc

Godziny

I, II, XII

8.00-16.00

III, XI

8.00-17.00

IV, IX, X

8.00-18.00

V, VIII

8.00-20.00

VI, VII

8.00-21.00

 2. Muzeum może ograniczyć godziny otwarcia w związku z wystąpieniem szczególnych okoliczności, sytuacji pogodowych lub epidemicznych.

3. W zabytkowym parku:

a) Obowiązuje ruch pieszy (nie dotyczy pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych obsługi parku). Spacery po parku odbywają się wytyczonymi alejkami.

b) Możliwe jest fotografowanie i filmowanie nieodpłatne wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych, bez prawa do ich publikowania. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Wykonane fotografie nie mogą powodować zniszczeń zabytkowego otoczenia, nie mogą propagować: rasizmu, ksenofobii oraz obrażać uczuć religijnych, niezależnie od wyznania, a także naruszać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów. Fotografowanie nie może naruszać dóbr osobistych innych osób. Zdjęcia nie mogą mieć wulgarnego charakteru, jak również nie mogą naruszać dobrego imienia Muzeum-Zamek w Łańcucie.

4. Na terenie zabytkowego parku obowiązuje zakaz:

a) Jazdy rowerem, hulajnogą (również elektryczną), na rolkach, wrotkach i deskorolkach, itp. Wjazd innych pojazdów wymaga zgody Dyrekcji Zamku; nie dotyczy to wózków dziecięcych oraz osób poruszających się na wózkach w tym elektrycznych.

b) Używania mechanicznych urządzeń latających.

c) Zakłócania ciszy i używania odbiorników radiowych.

d) Organizowania zajęć sportowych bez uprzedniego zawiadomienia Dyrektora Muzeum i uzyskania zgody z wyłączeniem sportów indywidualnych i zajęć w zakresie lekcji w-fu wyłącznie na alejkach.

e) Wchodzenia na trawniki lub do zbiorników wodnych.

f) Wchodzenia na drzewa i krzewy.

g) Niszczenia małej architektury i wszystkich form przyrody żywej, czyli łąk kwietnych, drzew, krzewów, kwiatów i ziół, runa parkowego, grzybów i porostów.

h) Zrywania i spożywania owoców z drzew i krzewów.

i) Zaśmiecania parku oraz niszczenia urządzeń i obiektów parkowych.

j) Wprowadzania zwierząt na teren Parku Przyzamkowego (z wyłączeniem psa przewodnika). Na teren Parku Zewnętrznego zwierzęta można wprowadzać wyłącznie na smyczy, a ich właściciele są zobowiązani do sprzątania nieczystości po nich z wykorzystaniem specjalnych do tego celu pojemników.

k) Karmienia zwierząt przetworzonym produktem (pieczywo, ciastka, resztki obiadowe) lub przygotowanym z użyciem soli pokarmem.

l) Zanieczyszczania stawu, łowienia ryb, płoszenia ptactwa i zwierzyny.

m) Wchodzenia na lód na zbiornikach wodnych w okresie zimowym.

n) Przynoszenia i porzucania zwierząt.

o) Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz przebywania w stanie wskazującym na ich użycie.

p) Wzniecania i używania ognia, w tym grillowania.

r) Wykonywania lub wykorzystywania w celach komercyjnych filmu i fotografii przedstawiających zabytki zespołu pałacowo – parkowego w Łańcucie. Wykonywane fotografie wymagają zgody Dyrektora Muzeum, zawartej w formie umowy, w której określone będą warunki płatności w zależności od przeznaczenia fotografii lub nagrań i uciążliwości udostępnienia terenu, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed uszkodzeniem zabytków i innych składników majątkowych muzeum.

s) Organizowania wszelkich zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia Dyrektora Muzeum.

t) Przebywania podczas burz i wichrów.

u) Przebywania po godzinach jego zamknięcia bez zezwolenia Dyrektora Muzeum.

w) Przebywania dzieci do lat 7 bez osoby dorosłej.

y) Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.

§ 3
Postanowienia końcowe


1. Muzeum chronione jest przez wewnętrzną służbę ochrony. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników ww. podmiotów oraz dyżurnych pracowników merytorycznych również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

2. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Regulaminu, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia parku.

3. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność prawną ponoszą ich opiekunowie.

4. Muzeum-Zamek w Łańcucie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie parku.

5. W czasie sezonu zimowego odśnieżane są jedynie ciągi komunikacyjne oznaczone na tabliczkach wywieszonych przy bramach do parku.

6. Muzeum –Zamek w Łańcucie zastrzega sobie możliwość zamknięcia w całości lub w części parku w sytuacjach szczególnych.

7. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz w celach analitycznych i marketingowych. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce lub zaakceptować wszystkie pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą "Polityką prywatności"
Akceptuję

/informacja-publiczna